Europower / Nettverkssamlinger

Medlemmer i Europower Styrenettverk samles fire ganger i året for erfaringsdeling, læring og nettverksbygging. 

Agenda for nettverkssamling 20 mars:

Kl. 11.00: Åpning ved Ole Petter Pedersen, Ansvarlig redaktør, Europower

Kl. 11.05: Introduksjon til nettverket og presentasjon av medlemmene og gjennomgang av regler for konfidensialitet, Chul Christian Aamodt, leder for nettverket for styremedlemmer i fornybar energibransje, Europower

Kl. 11.15: Slik bruker vi AI på advokatkontoret, fallgruver og forretningskritisk innovasjon, Hugo Berg Otterlei, Partner, Simonsen Vogt Wiig

Kl. 11.30: Samtale i plenum

Kl. 11.45: Lunsj og nettverksbygging

Kl. 12.15: Gruppearbeid

Kl. 12.45: Samtale i plenum

Kl. 13.15: Hva er styrets rolle i forhold til AI, innovasjon og strategi? Bente Sollid Storehaug, Styreproff

Kl. 13.45: Samtale i plenum

Kl. 13.55: Oppsummering, Chul Christian Aamodt, leder for nettverket for styremedlemmer i fornybar energibransje, Europower

--

Datoer for nettverkssamlinger:

  • 20. mars (Oslo)
  • 11. juni (Oslo/Digitalt)
  • 23. oktober (Oslo)
  • 10. desember (Oslo/Digitalt)

Medlemmer i Europower Styrenettverk får fri deltakelse på Europower Investor den 19. mars 2024 og Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse den 22. oktober 2024.