Europower / Samlinger for styremedlemmer

Medlemmer i Europower Styrenettverk samles fire ganger i året for erfaringsdeling, læring og nettverksbygging. 

Agenda for samling 11. juni:

Kl. 11.00: Åpning ved Ole Petter Pedersen, Ansvarlig redaktør, Europower

Kl. 11.05: Introduksjon til dagens tema, Chul Christian Aamodt ved leder for nettverket for styremedlemmer i fornybar energibransje, Europower

Kl. 11.15: Bransjen skal investere mer i IT fremover enn noen gang før. Hva er det styret må forstå, for å ta de rette avgjørelsene? Ved Jon Andreas Pretorius, Konserndirektør digitalisering og teknologi, Eidsiva

Kl. 11.45: Samtale i plenum

Kl. 12.15: Lunsj og nettverksbygging

Kl. 12.45: Gruppearbeid

Kl. 13.15: Samtale i plenum

Kl. 13.55: Oppsummering ved Chul Christian Aamodt, leder for nettverket for styremedlemmer i fornybar energibransje, Europower

--

Datoer for nettverkssamlinger:

  • 11. juni (Oslo/Digitalt): Hva er det styret ikke forstår når man skal beslutte store IT-investeringer?
  • 23. oktober (Oslo)
  • 10. desember (Oslo/Digitalt)

Tidligere nettverkssamlinger:


Medlemmer i Europower Styrenettverk får fri deltakelse på Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse den 22. oktober 2024.