Europower / Nettverk for styremedlemmer i fornybar energibransje

Europower er Norges største nyhetstjeneste for bransjen fornybar energi, med 7500 digitale abonnenter.

Hver dag skriver redaksjonen i Europower om de største utfordringene bransjen må løse. Utfordringene er mange. Det stilles langt større krav til styremedlemmer i bransjen nå enn tidligere. Og utfordringene blir mer komplekse.

Hvordan sikrer du god nok kompetanse til å løse utfordringene for selskapet best mulig?

Med bakgrunn i dialog med toppledere og styremedlemmer i bransjen har vi etablert et nettverk der du som styremedlem i trygge omgivelser kan dele erfaringer, utfordre og bli utfordret av styrekolleger i fornybarbransjen. Målet med samlingene er å gi deg innsikt og kunnskap for bedre beslutninger i eget styrearbeid.

Vi møtes fire ganger i året. På samlingene får du alltid et faglig foredrag kombinert med gruppearbeid og samtaler med andre styremedlemmer i bransjen.

Styremedlemmer tilknyttet Å Energi, Eviny, Embriq, Skagerak Energi, Småkraftforeninga, Brix Energy, Vergia og flere andre selskap er med i nettverket.

Samtalene i nettverket er konfidensielle. 

Medlemmer i nettverket