Europower / Nettverk for styremedlemmer i fornybar energibransje

  • Hva kreves av styremedlemmer i fornybar energibransjen i det digitale taktskiftet vi nå står midt i?
  • Hvilke kontrollspørsmål må styremedlemmene få svar på i styremøtene?
  • Hva er det CEO ikke sier, som er kritisk å forstå?
  • Hvilke metrics er det viktig å følge med på?
  • Hvor mye koster det å gjennomføre den digitale transformasjonen i selskapet?
  • Hvem skal man benchmarke seg med. Hvordan følger man som styremedlem opp en organisasjon som leverer etter smidig prosjektmetodikk?
  • Hvor langt går det personlige ansvaret man har som styremedlem når krisen oppstår? Er man også personlig ansvarlig ved feilaktig rapportering på bærekraft, eller dersom selskapet blitt tatt med buksa nede på knærne ifm. den kommende EU AI ACT?
  • Hva gjør styret når selskapet blir hacket?

Gjennom nettverket for styremedlemmer i fornybar energibransje vil vi spesielt belyse utfordringene som styremedlemmer møter innen digitaliseringen, kulturendring og samhandling på tvers av aktørene i energibransjen.

To av nettverkssamlingene arrangeres i kombinasjon med konferansene Europower Investor i mars og Teknologioptimistene - Energibransjens IT-konferanse i oktober.

Gjennom Europower Styrenettverk får styremedlemmer innsikt og kunnskap for bedre beslutninger.

Medlemmer i nettverket